Wat we zoal doen?

Bekijk onze weblog

Nuttige informatie?

Bekijk onze downloadpagina

METEN IS WETEN?

Risico-Analyse (RIE)

Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) of risico-analyse beschrijft de risico’s voor de veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek. Ook staat hierin welke maatregelen een werkgever neemt om deze risico’s te verminderen. Elke werkgever is verplicht een RI&E op te stellen en deze up to date te houden.

Naast de risico’s legt de werkgever in de RI&E vast welke maatregelen hij neemt om de risico’s zo klein mogelijk te maken.

365goesting is white label licentiehouder van het ArboManagementSysteem (AMS). Een efficiënt en dynamisch rie-systeem.

Download:
Kennismaking AMS

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

De Arbowet (artikel 18) verplicht werkgevers om het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan hun werknemers, periodiek aan te bieden.

De inhoud van het Preventief Medisch Onderzoek van 365goesting bestaat uit een vragenlijstonderzoek, medische onderzoekingen en laboratoriumonderzoeken.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door gecertificeerde en geregistreerde HBO-verpleegkundigen en/of (bedrijfs)arts, stralingsarts. Alle materialen zijn in eigen huis en worden gekalibreerd en onderhouden.

Download:

Inhoudelijke informatie PMO

Overig

Onze arbospecialisten (veiligheidskundigen en arbeidshygienisten) ondersteunen u bij ergonomische werkplekonderzoeken, blootstellingsmetingen (geluid, gevaarlijke stoffen of fysieke belasting).